Vivista Player

To watch Vivista videos, you need the Vivista Player!

Install Vivista Player

Vivista Editor

Vivista Editor allows you to create Vivista videos yourself!

Install Vivista Editor